ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลสถานที่ให้บริการคืออะไร

ข้อมูลสถานที่ให้บริการคือสถานที่หรือหน้าเพจธุรกิจบน TripAdvisor ซึ่งแสดงอันดับความนิยมของสถานที่ดังกล่าว คะแนนที่รับจากนักท่องเที่ยว รีวิว และภาพถ่าย นอกจากนี้ หน้านี้อาจประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ธุรกิจนั้นกรอกไว้ เช่น ภาพถ่ายจากฝ่ายบริหารและคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการต่อรีวิวจากนักท่องเที่ยว

ทุกคนสามารถ ขอเพิ่มข้อมูลสถานที่บริการใหม่ สำหรับที่พัก สายการบิน สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารได้ฟรี

คุณคือเจ้าของธุรกิจ/ผู้จัดการที่ต้องการอ้างสิทธิ์ในข้อมูลธุรกิจของคุณบน TripAdvisor ใช่ไหม เรียนรู้วิธีการที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่