ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ใครสามารถส่งคำขอข้อมูลสถานที่ให้บริการได้บ้าง

ตัวแทนอย่างเป็นทางการของธุรกิจสามารถส่งคำขอหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor ได้ และนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มเขียนข้อมูลสถานที่ให้บริการสำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้ร่วมแสดงข้อมูลและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ ได้

เราอนุญาตให้ธุรกิจตามประเภทต่อไปนี้มีข้อมูล 1 รายการต่อสถานที่ให้บริการ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk