ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมน่าสนใจ

ข้อกำหนดพื้นฐาน

กิจกรรมน่าสนใจบน TripAdvisor ต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

สถานที่ท่องเที่ยวแบบถาวร:

 • ต้องน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ต้องเหมาะสำหรับครอบครัว
 • ต้องปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับสัตว์
 • ของเรา
 • ต้องมีชื่อและที่อยู่อย่างเป็นทางการ
 • ต้องเปิดบริการแก่บุคคลทั่วไปในรอบเวลาปกติ
 • ต้องเปิดให้บริการอย่างน้อย 12 สัปดาห์ติดต่อกันในหนึ่งปี
  • ข้อยกเว้น: ต้องมีการดำเนินงานในที่แห่งเดียวอย่างน้อย 24 สัปดาห์ติดต่อกันในเวลาหนึ่งปี
 • ต้องเปิดให้บริการในขณะนี้หรือสามารถจองห้องพักได้ในวันเปิดตัวในอนาคต

ทัวร์ การล่องเรือ และชั้นเรียน:

 • ต้องน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ต้องเหมาะสำหรับครอบครัว
 • ต้องปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับสัตว์
 • ของเรา
 • ต้องมีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่เผยแพร่หรืออีเมลที่เป็นทางการ
 • ต้องเป็นบริษัททัวร์ ไม่ใช่ทัวร์ส่วนบุคคล
 • ต้องดำเนินงานอย่างน้อย 12 สัปดาห์ติดต่อกันในหนึ่งปี
 • ต้องมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่มีตัวอย่างกำหนดตารางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย:
  • ระยะเวลาการทัวร์
  • คำอธิบายว่าในทัวร์มีอะไรบ้าง
  • ชื่อเมืองในจุดที่ออกทัวร์
 • หากมีบริการชั้นเรียน จะต้องเป็นบริการชั้นเรียนแบบจบในวันเดียว
 • ดูหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลทัวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อจำกัด

สิ่งต่อไปนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การบันทึกเป็นกิจกรรมน่าสนใจ:

 • ชั้นเรียน เวิร์กช็อป วิชาเรียนหรือการพักผ่อนที่ใช้เวลานานหลายวัน
 • ธุรกิจที่ละเมิด เกณฑ์ที่เหมาะสำหรับครอบครัวของเรา
 • ธุรกิจที่ละเมิด นโยบายเกี่ยวกับสัตว์
 • ของเรา
 • เมือง เทศบาลหรือสนามบิน
 • กิจกรรม เทศกาล กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ ในระยะสั้นที่ส่งมาจากผู้ใช้
  • หมายเหตุ: เหตุการณ์บางอย่างที่ถูกบันทึกไว้ใน TripAdvisor แต่ไม่ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการ
 • บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามคู่มือตามที่ระบุ ) หรือตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ของกิจกรรมหรือการบริการ
 • บริษัทจำหน่ายบัตร
 • กิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต/อุปกรณ์เคลื่อนที่
  • แพลตฟอร์มการจอง/การจองห้องพัก ร้านค้าออนไลน์ และอื่นๆ
  • แอพบนอุปกรณ์มือถือ ทัวร์แบบเที่ยวเอง ฯลฯ
 • ธุรกิจหรือคลับที่ต้องการการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม/ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ร้านค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมาก (ยกเว้นในสถานที่ตั้งที่สำคัญ)
 • รถยนต์ให้เช่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เช่า หรือของใช้ส่วนตัวให้เช่า
 • นักวางแผนกิจกรรม: ผู้วางแผนการจัดงานแต่งงาน บริการอำนวยความสะดวก ช่างภาพ ผู้จัดงาน ฯลฯ

หมวดหมู่กิจกรรมน่าสนใจ

กิจกรรมน่าสนใจจะแสดงข้างใต้ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

ดูหมวดหมู่กิจกรรมน่าสนใจ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดว่าคุณสมบัติใดจะถูกบันทึกในรายการและคุณสมบัติใดจะไม่ถูกบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่