ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ข้อมูลแท็บที่พักแบบพิเศษ

เพื่อที่จะมีข้อมูลในหมวดที่พักแบบพิเศษ ที่พักต้องตรงกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่พักของเรา

ที่พักใดที่ให้บริการห้องพักรวม (ลักษณะเดียวกับหอพัก) จัดว่าเป็นโฮสเตล และจะได้รับการบันทึกรายชื่อในหมวด "ที่พักแบบพิเศษ"

ที่พัก

ตามความสนใจพิเศษ จะได้รับการบันทึกรายชื่อในหมวดที่พักแบบพิเศษ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่