ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ของเราสำหรับรีวิวจากนักท่องเที่ยว

เราอยากได้ยินประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณและขอขอบคุณสำหรับการรีวิวบนไซต์ของเรา! และเรายังต้องการให้มั่นใจได้ว่า TripAdvisor จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับชุมชนทั่วโลกของเรา ในการบรรลุเป้าหมายนี้และเพื่อให้รีวิวของคุณได้รับการเผยแพร่รวดเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบว่ารีวิวของคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

เหมาะสำหรับครอบครัว

เพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานที่มีความปลอดภัยและเหมาะสำหรับครอบครัว เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายในรีวิว และเราไม่รับรีวิวที่มีเนื้อหาทางเพศ แสดงความเกลียดชัง มีอคติ แสดงการคุกคาม หรือเป็นคำพูดหมิ่นประมาท ดังนั้น ใช้ถ้อยคำที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย! รีวิวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการสนับสนุนหรือบรรยายการใช้ยาที่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นจะถูกลบออก เราจะเผยแพร่เฉพาะรีวิวที่เขียนโดยนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 

เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว

เขียนรีวิวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ เพราะอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวอ่านรีวิวของคุณเพื่อให้ทราบว่าการใช้บริการจากธุรกิจนั้นๆ จะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ โปรดอย่าใช้คำพูดหมิ่นประมาท การโฆษณาเผยแพร่ที่มีลักษณะให้ร้าย หรือความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเมือง จริยธรรม ศาสนา หรือปัญหาสังคมในวงกว้าง TripAdvisor ไม่อนุญาตให้มีรีวิวที่ส่งเสริมความแตกต่างส่วนบุคคลหรือกลุ่มคนตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา รสนิยมทางเพศหรือสัญชาติ หากคุณมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกลั่นกรองรีวิวของ TripAdvisor คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ คำถามสำหรับเจ้าของสถานที่ให้บริการหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ จะถูกลบออก หากคุณมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้ TripAdvisor คุณสามารถไปที่ ฟอรั่ม สถานที่ให้บริการแต่ละแห่งมีคุณลักษณะคำถามคำตอบอยู่ในข้อมูลสถานที่ให้บริการ คุณสามารถโพสต์คำถามสำหรับเจ้าของสถานที่ให้บริการที่นั่นได้!

เป็นกลาง

รีวิวจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเป็นการให้คำแนะนำที่เป็นกลาง เราไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการเขียนรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองหรือคู่แข่ง เราจะไม่เผยแพร่รีวิวที่พยายามแบล็คเมล์สถานที่ให้บริการ หากคุณพบรีวิวที่สงสัยว่าเป็นรีวิวเท็จหรือไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโพสต์ของ TripAdvisor คุณสามารถใช้คุณลักษณะ �รายงานปัญหาเกี่ยวกับรีวิว (Report Problem with Review)" ที่ด้านล่างของแต่ละรีวิว

เป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์ตรง

ชุมชนของเราต้องการได้ยินเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีข้อมูลจากผู้อื่น ข่าวลือ หรือการอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ อยู่ในรีวิวของคุณ โปรดเขียนรีวิวจากประสบการณ์จริงเท่านั้นและให้ข้อมูลเพียงพออันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

เป็นข้อมูลล่าสุด

รีวิวที่ดีที่สุดควรมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปี เราไม่สามารถเผยแพร่รีวิวเกี่ยวกับทริปที่มีข้อมูลล้าสมัยได้ เราอยากได้ยินเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในทุกๆ ทริป แต่โปรดอย่าลืมว่าคุณสามารถเขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์จากสถานที่ให้บริการนั้นๆ ได้เพียงหนึ่งครั้ง คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ร้านอาหารได้หลังจากที่รีวิวล่าสุดของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้วหนึ่งเดือน คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่โรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้หลังจากที่รีวิวล่าสุดของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้วสามเดือน แต่สำหรับรีวิวสายการบิน หากเป็นการรีวิวประสบการณ์ครั้งใหม่ (หนึ่งรีวิวต่อหนึ่งเที่ยวบิน) เราไม่จำกัดจำนวนรีวิวหรือความถี่ของรีวิว หากคุณต้องการอัพเดตรีวิวที่ผ่านมา โปรดลบรีวิวผ่านทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือ แล้วส่งรีวิวที่ได้อัพเดตข้อมูลแล้ว โปรดทราบว่าคุณสามารถทำเช่นนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อรีวิว!

เป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นเอง

ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด ซึ่งมาจากประสบการณ์ของคุณเอง! รีวิวควรเป็น เนื้อหาที่เขียนขึ้นเองและไม่ควรมีข้อมูลที่คัดลอกมาจากแหล่งอื่น รีวิวที่มีเนื้อหาที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์ ผู้เขียนรีวิว อีเมล หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ จะถูกลบออก

ไม่ดำเนินการเพื่อการค้า

รีวิวควรเป็นการให้คำแนะนำแก่เพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ไม่ใช่การโฆษณาบริการหรือธุรกิจ โปรดอย่าใส่เนื้อหาทางการค้าหรือโปรโมชันทุกประเภท รีวิวที่เขียนขึ้นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ของขวัญ บริการ หรือเงิน จะถูกลบออก เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่อนุญาตให้รีวิวมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ให้เกียรติข้อมูลส่วนตัว

เราให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของคุณและธุรกิจที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจกับเรา เราอยากให้คุณเล่าประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณพบ แต่โปรดอย่าระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่านประตู หรือรหัสผ่านประเภทใดๆ ก็ตาม รีวิวใดๆ ที่มีข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขลูกค้าประจำ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ จะถูกลบออกเช่นกัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้เขียนรีวิวเองและข้อมูลของผู้อื่นด้วย เราอนุญาตให้เผยแพร่ชื่อบนไซต์ของเราได้ แต่เราจะลบนามสกุลให้ตามคำขอ ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลของพนักงานหรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการที่คุณกำลังเขียนรีวิวอยู่  

แสดงข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor

รีวิวต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการนั้นโดยตรง โปรดตรวจสอบว่าคุณส่งรีวิวตรงกับรายชื่อสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor เช่น หากคุณต้องการเขียนรีวิวร้านอาหารที่อยู่ภายในโรงแรม โปรดตรวจสอบว่าส่งรีวิวไปที่หน้าข้อมูลร้านอาหารนั้น ไม่ใช่หน้าข้อมูลโรงแรม

รีวิวของคุณต้องเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อมูลสถานที่ให้บริการของเรา

สำหรับที่พักตากอากาศให้เช่า เราเป็นพันธมิตรกับ http://www.FlipKey.com และ http://www.holidaylettings.co.uk คุณสามารถไปที่เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อหารายชื่อสถานที่ให้บริการ

และสำหรับเรือสำราญ โปรดไปที่ไซต์พันธมิตรของเรา http://www.CruiseCritic.com 

อ่านได้ง่าย

เพื่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากรีวิวของคุณ โปรดใช้ตัวสะกดที่ถูกต้องตามหลักภาษาของคุณและหลีกเลี่ยงการแปลด้วยเครื่องที่จะทำให้อ่านรีวิวได้ยาก โปรดอย่าใช้แท็ก HTML หรือคำสแลง เราจำกัดจำนวนตัวอักษร โปรดบรรยายรายละเอียดทริปของคุณในช่องว่างและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว

 

TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรีวิวหรือคำตอบจากฝ่ายบริหารไม่ว่ากรณีใดๆ ได้ทุกเมื่อ รีวิวทั้งหมดที่โพสต์บน TripAdvisor เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นความชอบรายบุคคล ความคิดเห็นที่แสดงออกในรีวิวเป็นของสมาชิก TripAdvisor ไม่ใช่ของบริษัท TripAdvisor LLC เราไม่รับรองความคิดเห็นใดๆ จากผู้เขียนรีวิวหรือในคำตอบจากฝ่ายบริหาร เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการใดๆ ที่ร่วมแสดงข้อมูลหรือมีการเขียนรีวิวอยู่ในเว็บไซต์นี้

TripAdvisor จะไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อส่วนตัวของผู้ใดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่