ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะแก้ไขรีวิวได้หรือไม่

เมื่อคุณส่งรีวิวแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ แต่คุณสามารถเลือกที่จะลบรีวิวแล้วทำการส่งรีวิวที่ได้รับการแก้ไขแล้วอีกครั้งได้

เลือกรีวิวที่คุณต้องการลบ ที่นี่ และเราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากลบรีวิวแล้ว เพื่อให้คุณสามารถส่งรีวิวที่มีการแก้ไขแล้ว โปรดทราบว่าคุณสามารถส่งรีวิวที่มีการแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวสำหรับประสบการณ์ในเรื่องเดียวกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่