ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

รีวิวคืออะไร

รีวิว คือ บันทึกประสบการณ์ท่องเที่ยวส่วนตัวที่คุณเขียนขึ้นและส่งมายังเว็บไซต์ของเรา เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ คุณสามารถเขียนรีวิวใดๆ เกี่ยวกับที่พัก สายการบิน ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ บันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor โดยต้องคำนึงถึงสองสามประเด็น นั่นคือ

  • เราสนับสนุนให้คุณเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การเขียนรีวิวของเรา
  • รีวิวจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทันที แต่จะได้รับการอนุมัติภายในประมาณ 24-48 ชั่วโมงหลังจากคุณส่งรีวิว ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเรา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานกว่าปกติ ถ้ารีวิวของคุณ ถูกแจ้งเตือนเพื่อทำการตรวจสอบ
  • การเขียนรีวิวไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทว่าเราไม่จ่ายค่ารีวิวให้คุณเช่นกัน
  • รีวิวไม่มีวันหมดอายุ และในกรณีส่วนใหญ่จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีกำหนด บางครั้งรีวิวอาจถูกลบออกตามคำขอของผู้เขียนรีวิว หรือในกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก อาจพบว่ารีวิวนั้นๆ ละเมิดหลักเกณฑ์ของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รายงานรีวิวที่ไม่เหมาะสมได้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่