ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เนื้อหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องมีลักษณะแบบใด

โปรดอย่าโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและค้นหาทริป

  • คุณจะต้องส่งรีวิวทริปหรือประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าภายใน 1 ปี คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับการเช่าบ้านพักตากอากาศได้ในปีปฏิทินปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้า
  • ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการดูหมิ่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (เช่น คำอธิบายลักษณะร่างกายที่ไม่สุภาพหรือการเรียกชื่อที่ไม่สุภาพ) ไม่พยายามสร้างความเสื่อมเสียโดยทำลายชื่อเสียงของแบรนด์หรือบุคคล หรือกระตุ้นให้ชุมชนของเรากระทำการดังกล่าว
  • ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว อภิปราย หรือแสดงการตัดสินใดๆ ในเชิงการเมือง จริยธรรม หรือศาสนาในรีวิว
  • ไม่แสดงความเห็นในเชิงเหยียดหยามเกี่ยวกับรีวิว ผู้เขียนรีวิว หรือคำตอบจากฝ่ายบริหารอื่นๆ
  • ไม่ถามคำถามไปยังผู้ใช้ TripAdvisor โดยตรง (รวมถึงตัวแทนสถานที่ให้บริการด้วย) ลองเข้าไปยังฟอรั่มของเราเพื่อดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามการท่องเที่ยว
  • ไม่แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ TripAdvisor หรือนโยบายของ TripAdvisor หากมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ TripAdvisor โปรดส่งคำถามนั้นผ่านศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และคำถามนั้นจะไม่โพสต์ขึ้นเป็นรีวิว

ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายจากนักท่องเที่ยว

  • ไม่โพสต์ภาพถ่าย รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือประสบการณ์การเดินทางโดยทั่วไป
  • ไม่ทำภาพถ่ายซ้ำ
  • ไม่เขียนคำอธิบายใต้ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่