ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันเขียนรีวิวได้บ่อยแค่ไหน

คุณสามารถเขียนรีวิวหนึ่งรายการต่อที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าพัก/ไปเยือนหนึ่งแห่ง สมาชิกสามารถส่งรีวิวตามหลังเมื่อเข้าพัก/ไปเยือนครั้งต่อไปได้ ดังนี้

  • ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว: คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับการเข้าพัก/ไปเยือนครั้งต่อๆ มาได้หลังจากที่รีวิวล่าสุดของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้วสามเดือน
  • ร้านอาหาร: คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับการไปเยือนครั้งต่อๆ มาได้หลังจากที่รีวิวสุดท้ายของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้วหนึ่งเดือน
  • คุณสามารถส่งรีวิวที่มีการแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวสำหรับประสบการณ์ในเรื่องเดียวกัน

คุณสามารถเขียนรีวิวสายการบินได้ไม่จำกัดจำนวนสำหรับสายการบินใดๆ รีวิวสายการบินอาจมีเพียงเนื้อหาของเที่ยวบินขาเดียว (เช่น ลอนดอนไปนิวยอร์ก) หรือรีวิวอาจครอบคลุมประสบการณ์การเดินทางกับสายการบินทั้งไปและกลับ (เช่น ลอนดอนไปนิวยอร์ก กลับมาลอนดอน) หากเดินทางโดยสายการบินเดียวกัน หากคุณแวะพักหลายแห่ง รีวิวของคุณอาจมีเนื้อหาของช่วงการเดินทางเหล่านี้ถ้าเป็นการเดินทางโดยสายการบินเดียวกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่