ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ถ้าฉันเขียนรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะติดต่อฉันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรีวิวนั้นได้หรือไม่

การแบ่งปันอีเมลของผู้เขียนรีวิวกับเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นถือเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนรีวิว เว้นแต่ผู้เขียนรีวิวจะเลือกโพสต์อีเมล/ข้อมูลติดต่อของตนเองในผลงานเอง เช่น รีวิวหรือโพสต์ในฟอรั่ม เป็นต้น

หากคุณใช้ชื่อหน้าจอที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น NYCredheadmom) หรือชื่อที่บ่งบอกตัวตน (ชื่อจริงและตัวย่อของนามสกุล) ธุรกิจที่คุณทำการรีวิวอาจเดาตัวตนของคุณได้

เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการอาจติดต่อคุณผ่านระบบการรับส่งข้อความส่วนตัวของ TripAdvisor ได้ ระบบนี้อนุญาตให้สมาชิกของ TripAdvisor ตอบกลับได้โดยไม่ต้องแบ่งปันอีเมลของตน เจ้าของธุรกิจอาจใช้ระบบรับส่งข้อความนี้เพื่อขอบคุณผู้เขียนรีวิว ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม หรือพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าได้ แต่จะต้องไม่ขอให้ผู้เขียนรีวิวลบรีวิวผ่านระบบนี้และห้ามไม่ให้มีการข่มขู่ผู้เขียนรีวิวโดยเด็ดขาด

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่