ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะตรวจสอบการหลอกลวงได้อย่างไร

เราไม่อาจบอกได้ว่าเราใช้วิธีใดเพื่อตรวจสอบการหลอกลวง เนื่องจากเหตุผลบางประการ แต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้คือ

  • TripAdvisor มุ่งมั่นในการตรวจสอบว่าเนื้อหาบนไซต์ของเราบ่งบอกประสบการณ์ที่ไร้อคติจากนักท่องเที่ยวจริง
  • ทีมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของเราได้ใช้ความเชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการหลอกลวงและความสามารถในการตรวจพบการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง
  • และชุมชนนักท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยใจรักนับล้านคนของเราจะช่วยกันสอดส่องดูแลให้เราด้วยเช่นกัน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่