ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

จะเกิดอะไรขึ้นหากพบว่าธุรกิจหนึ่งๆ ได้สร้างรีวิวเท็จขึ้น

หากเราพบว่ามีการส่งรีวิวเท็จเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ ผลที่ตามมาอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ:

  • อันดับของธุรกิจบนดัชนีความนิยมของ TripAdvisor อาจลดลง ทำให้ธุรกิจนั้นๆ แสดงขึ้นในข้อมูลธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในลำดับล่าง เช่น อาจปรากฏในผลการค้นหาหน้า 4 แทนที่จะอยู่ในหน้า 1 เป็นต้น

    เราสงวนสิทธิ์ในการจัดการรายละเอียดการจัดอันดับสถานที่ให้บริการเป็นรายกรณีและมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว
  • สถานที่ให้บริการนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Travellers' Choice ของ TripAdvisor หรือปรากฏในรายการ 10 อันดับสูงสุด หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  • และเราอาจแสดงประกาศบทลงโทษสีแดงขนาดใหญ่บนหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการเพื่อแจ้งว่ารีวิวสถานที่ให้บริการแห่งนั้นน่าสงสัย เราจะโพสต์การแจ้งเตือนแทนการลบข้อมูลสถานที่ให้บริการนั้นจากไซต์ เนื่องจากการแจ้งเตือนนี้ให้ข้อมูลที่ช่วยปกป้องนักท่องเที่ยวและเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่