ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

TripAdvisor คัดกรองรีวิวหรือไม่?

ใช่ เราใช้เทคโนโลยีและมีทีมงานในการคัดกรองรีวิว เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวมีลักษณะดังนี้ เช่น

  • เหมาะสำหรับครอบครัว
  • โพสต์ตรงกับธุรกิจ
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด

 

เราไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรีวิว ด้วยรีวิวกว่า 100 ล้านรีวิวและจำนวนโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 1.5 ล้านแห่ง คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยืนยันความถูกต้องของทุกรายละเอียด เราเชื่อว่าจำนวนรีวิวเพียงอย่างเดียว (ซึ่งโดยเฉลี่ยเราโพสต์ 60 ผลงานต่อนาที!) ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นแนวโน้มในหมู่รีวิวและตัดสินใจได้ว่าสถานที่ให้บริการนั้นๆ เหมาะสำหรับตนเองหรือไม่

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การเขียนรีวิวของเรา หรือรายงานรีวิวที่ไม่เหมาะสม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่