หากเจ้าของธุรกิจขอให้ฉันลบรีวิวโดยตรง ฉันควรทำอย่างไร