ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

การจัดฉากเพิ่มคะแนนรีวิวคืออะไร

TripAdvisor ถือว่าการจัดฉากเพิ่มคะแนนรีวิวเป็นการหลอกลวง และกำหนดว่าเป็นบริษัทหรือบุคคลที่สามซึ่งถูกว่าจ้างให้โพสต์รีวิวปลอมให้แก่ข้อมูลสถานที่ให้บริการ โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มอันดับของสถานที่ให้บริการ และ/หรือลดทอนโอกาสในการเห็นเนื้อหาเชิงลบ รายงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดฉากเพิ่มคะแนนรีวิวจะได้รับการสอบสวนอย่างเต็มที่
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่