ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ใช้เว็บจะแจ้ง TripAdvisor เกี่ยวกับข้อมูลที่อาจเป็นการหลอกลวงได้อย่างไร

หากต้องการรายงานเนื้อหาที่เข้าข่ายอคติ โปรดคลิกที่ธง “รายงานปัญหาของรีวิวนี้” ที่ด้านล่างของรีวิวที่โพสต์แต่ละรายการ หลังจากได้รับรายงานแล้ว เราจะค้นหาข้อมูลการร้องเรียนภายใน 48 ชั่วโมงและดำเนินการลงโทษตามจำเป็น โปรดให้รายละเอียดที่คุณคิดว่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจสถานการณ์นี้ได้ดียิ่งขึ้นในรายงานดังกล่าว ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากชุมชนสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่