ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

สิ่งใดถือว่าเข้าข่ายการหลอกลวงได้บ้าง

ผู้เข้าชมไซต์ TripAdvisor คาดหวังว่าไซต์ของเราจะแสดงรีวิวและข้อมูลอื่นๆ ที่ปราศจากอคติ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับชุมชน TripAdvisor เป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น

เรามุ่งมั่นตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่รวบรวมและนำเสนอต่อชุมชนนักท่องเที่ยวและธุรกิจทั่วโลกของเรา

ความพยายามสร้างความเข้าใจผิด โน้มน้าว หรือปลอมตัวว่าเป็นนักท่องเที่ยวจะถือว่าเป็นการหลอกลวงและจะได้รับบทลงโทษ โดยข้อมูลเท็จนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ความพยายามจากเจ้าของหรือตัวแทนของสถานที่ให้บริการเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับธุรกิจโดย:
  • เขียนรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองหรือสถานที่ให้บริการที่ผู้เขียนรีวิวเป็นเจ้าของ บริหาร หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน
  • จ้างให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทด้านการตลาด หรือบุคคลที่สามส่งรีวิวเข้ามา
  • ปลอมตัวเป็นคู่แข่งหรือแขก
  • ให้สิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับรีวิว โดยรวมถึงส่วนลด การอัพเกรดต่างๆ หรือการปฏิบัติที่พิเศษกว่าปกติ
  • ขอให้เพื่อนหรือญาติเขียนรีวิวในแง่ดี
  • ส่งรีวิวในฐานะแขก
  • คัดลอกบัตรแสดงความคิดเห็นและส่งเข้ามาเป็นรีวิวจากนักท่องเที่ยว
  • ชักชวนเฉพาะแขกที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีให้เขียนรีวิว (ทางอีเมล แบบสอบถาม หรือวิธีอื่นๆ)
  • กดดันให้นักท่องเที่ยวลบรีวิวเชิงลบบน TripAdvisor
  • ห้ามหรือไม่สนับสนุนให้แขกเขียนรีวิวประสบการณ์ในเชิงลบ
 • พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการส่งรีวิวเชิงลบ: เจ้าของและตัวแทนของเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เขียนรีวิวเกี่ยวกับคู่แข่งโดยตรง แม้จะมาจากประสบการณ์จริงก็ตาม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่