ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันสามารถใช้งานเนื้อหาของ TripAdvisor ได้หรือไม่?

TripAdvisor นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรีวิว การให้คะแนน และรางวัลแบบสำเร็จรูปจำนวนหนึ่งเพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาของ TripAdvisor โปรดติดต่อแผนกขออนุญาตของเรา โปรดอย่าลืมระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อของคุณ
  • คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการขออนุญาตใช้งาน (ตลอดจนลิงก์ไปยังหน้านั้นๆ บนเว็บไซต์ของเรา)
  • สิ่งที่คุณจะทำกับเนื้อหานั้นๆ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่