ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์สำหรับรูปภาพและวิดีโอ

เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณ และสนับสนุนให้คุณสื่อสารกับเพื่อนนักเดินทาง และเรายังต้องการให้ความมั่นใจว่า TripAdvisor จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับข้อเสนอแนะและข้อมูลในการท่องเที่ยว เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราขอให้คุณปฏิบัติตาม นโยบายเนื้อหาของ TripAdvisor และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาพถ่ายและวิดีโอต่อไปนี้:

เหมาะสำหรับครอบครัว

เราไม่อนุญาตให้มีสื่อที่ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย เราไม่ยอมรับภาพถ่ายที่มีความรุนแรง หรือประกอบด้วยเนื้อหาอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนของเรา

ต้นฉบับ

ไม่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอจากแหล่งอื่น ไม่ใช้รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าใดๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย

ไม่เป็นเนื้อหาเชิงพาณิชย์

เราไม่อนุญาตให้โพสต์ภาพถ่ายในข้อมูลสถานที่ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยโลโก้ เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาใดๆที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

เคารพความเป็นส่วนตัว

เราให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของคุณและธุรกิจที่แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจกับเรา เราจะไม่ยอมรับภาพถ่ายใดๆ หากภาพถ่ายนั้นๆถ่ายในสถานที่ที่ห้ามถ่ายรูป เราจะลบภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวรายอื่นๆ หรือพนักงานของสถานที่ให้บริการตามคำขอ

แสดงข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor

ภาพถ่ายต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการที่ส่งโดยตรง ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มภาพถ่ายของคุณในข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ถูกต้องบน TripAdvisor หากคุณโพสต์เนื้อหาข้อมูลสถานที่ให้บริการเฉพาะบนเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาต้องเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือสายการบินตามข้อกำหนดของข้อมูลสถานที่ให้บริการของเรา

ไฟล์ที่ปลอดภัย

ห้ามมิให้ไฟล์มีเดียปนเปื้อน หรือมีไวรัส หรือมีไฟล์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์และระบบของ TripAdvisor และ/หรือผู้ใช้งานคนอื่นๆไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

ภาพถ่าย & คุณภาพของวิดีโอ

ช่วยให้นักท่องเที่ยวรายอื่นๆได้รับประโยชน์สูงสุดจากภาพถ่ายและวิดีโอของคุณด้วยการส่งเนื้อหาที่มีคุณภาพ

ภาพถ่าย/วิดีโอไม่ควร:

  • เบลอ มืด มิเช่นนั้นจะดูยาก
  • ได้รับการดัดแปลงในลักษณะใดก็ตามที่บิดเบือนฉากที่แสดง
  • คว่ำ หรือกลับด้าน  โปรดหมุนภาพถ่ายในเครื่องมืออัพโหลดภาพถ่ายของเราหากภาพกลับด้าน

คำแนะนำเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับภาพถ่ายและวิดีโอ:

  • ภาพถ่ายไม่ควรมี ขนาดเกิน 5MB
  • ภาพถ่ายต้องอยู่ในรูปแบบ .gif, .jpg, .bmp หรือ.png
  • ภาพถ่ายแนวนอนโดยทั่วไปจะดูดีกว่าภาพถ่ายแนวตั้ง
  • รูปถ่ายจะได้รับการปรับขนาดให้พอดีกับช่องแสดงผลมาตรฐานบนเว็บไซต์ของเรา
  • วิดีโอไม่ควรมีขนาดเกิน 500 MB
  • วิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบ "mp4", "mov" หรือ "m4v"
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่