ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เนื้อหาที่เป็นของแท้และเขียนขึ้นเองมีลักษณะอย่างไร

เนื้อหาทั้งหมดบน TripAdvisor ควรเป็นของแท้และเขียนขึ้นเอง

ซึ่งหมายความว่า:

  • ห้ามโพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
  • ห้ามปลอมแปลงเป็นสมาชิกรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ของ TripAdvisor มิฉะนั้นคุณจะถูกแบนจากฟอรั่มทันที ชื่อบนหน้าจอต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์
  • เราขอให้สมาชิกอย่าโพสต์ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ (สำนักข่าว, นิตยสาร, หนังสือ, คู่มือท่องเที่ยว, บทรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ) เครื่องหมายการค้า, รหัสผ่าน, รหัสส่วนลดเฉพาะสมาชิก/การสมัครรับข่าวสารเท่านั้น, ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือธุรกิจอื่น
  • การสื่อสารส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ของ TripAdvisor ไม่ควรถูกเผยแพร่ซ้ำ สรุปย่อ หรือนำไปแสดงความเห็นในฟอรั่มสาธารณะ เว้นแต่จะถูกร้องขอเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของ TripAdvisor

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่