ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าว

ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวที่กำลังค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คุณต้อง:
  • ระบุว่าคุณเป็นผู้สื่อข่าว
  • อธิบายวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าข้อมูลของคุณ
  • กรอกชื่อเต็มและสำนักข่าวที่เป็นต้นสังกัดของคุณ
  • ถ้าสะดวก กรุณาใส่ลิงก์ไปยังประวัติหรืองานเขียนของคุณ

ห้ามใช้ฟอรั่มนี้เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์งานเขียนของคุณ

ห้ามใช้ฟอรั่มนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณ และห้ามขอสมาชิกให้ข้อมูลที่ติดต่อแก่คุณ

ถ้าต้องการสื่อสารกับสมาชิก ให้ขอสมาชิกติดต่อกับคุณผ่านระบบการรับส่งข้อความส่วนบุคคลของเราแทน ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกว่า "ส่งข้อความส่วนตัวถึงฉันถ้าคุณสนใจที่จะช่วยเหลือ"


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่