ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะอัพเดตโปรไฟล์ของฉันได้อย่างไร

โปรไฟล์ของคุณคือหน้าที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและรูปแบบการท่องเที่ยวของคุณให้สมาชิก TripAdvisor คนอื่นๆ ได้ทราบ ข้อมูลในหน้านี้จะแสดงต่อสาธารณะ และสมาชิก TripAdvisor คนอื่นๆ จะสามารถอ่านหน้านี้ได้

แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและรูปแบบการเดินทางของคุณโดยการเพิ่มประวัติส่วนตัวพร้อมภาพถ่ายโปรไฟล์ หากต้องการอัพเดตโปรไฟล์ของคุณ:

  1. โปรดไปที่โปรไฟล์
  2. ของคุณ
  3. คลิก "แก้ไขโปรไฟล์"
  4. เพิ่มข้อมูลของคุณและบันทึก

TripAdvisor ไม่เป็นเจ้าของ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับรองภาพถ่ายใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเมื่อคุณอัพโหลดภาพถ่าย ถือว่าคุณได้มอบสิทธิในการใช้ที่ไม่มีข้อจำกัดให้กับ TripAdvisor เพื่อทำการนำไปใช้ คัดลอก ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และแสดงภาพเหล่านั้นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ภาพถ่ายใดๆ ที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นจะถูกลบออก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่