ฉันจะสามารถรวมบัญชีของฉัน หรือ account ทั้งสองบัญชีได้อย่างไร?