ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ทำไมฉันจึงไม่ได้รับอีเมลจาก TripAdvisor

หากคุณไม่ได้รับอีเมลที่สมัครเอาไว้

  • เป็นไปได้ว่าอีเมลของเราอาจติดอยู่ในตัวกรองสแปมของคุณ โปรดตรวจดูอีเมลจากเราในโฟลเดอร์สแปมในบัญชีอีเมลของคุณ และตั้งสถานะอีเมลจาก TripAdvisor ไว้เป็น ""ไม่ใช่สแปม"" ในอนาคต
  • หากคุณไม่พบอีเมลในโฟลเดอร์สแปมของคุณ โปรดตรวจสอบหน้าการสมัครสมาชิกของคุณ คุณพบกล่องเตือนสีแดงที่ด้านบนของหน้า ซึ่งบ่งบอกว่าอีเมลของคุณยังไม่ได้ส่งออกหรือไม่ หากใช่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณทำตามขั้นตอนที่เน้นสีแดงแล้วและยังไม่ได้รับอีเมลจาก TripAdvisor ภายใน 1 สัปดาห์ โปรดติดต่อเรา
  • หากไม่พบกล่องเตือนสีแดงที่หน้า ""การสมัครสมาชิก"" ของคุณ โปรดตรวจสอบหน้านั้นอย่างละเอียดเพื่อดูว่าคุณได้สมัครรับอีเมลที่ต้องการแล้ว และตรวจสอบว่าคุณได้ให้อีเมลที่ถูกต้องกับเรา (โดยตรวจสอบที่หน้า ""การสมัครสมาชิก"")

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่