ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของฉันได้อย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปยังหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ
  2. ชื่อที่ใช้แสดงของคุณจะปรากฏในช่อง ""ชื่อที่ใช้แสดงของคุณคือ""
  3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหน้าจอ กรอกชื่อที่ต้องการในช่อง ""ชื่อที่ใช้แสดงของคุณคือ""
  4. หากต้องการใช้ชื่อที่เหมาะสมโดยคงชื่อจริงและตัวย่อนามสกุลเอาไว้ โปรดกรอกชื่อจริงและนามสกุลของคุณในช่องที่ถูกต้อง หากมีชื่อหน้าจอในช่อง ""ชื่อที่ใช้แสดงของคุณคือ"" ให้คลิก ""เลือก [your name] ที่จะใช้แสดงต่อสาธารณะแทน""

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงได้เพียงครั้งเดียว หากคุณเลือกชื่อหน้าจอที่ไม่ซ้ำใครแล้ว ชื่อหน้าจอเดิมของคุณจะไม่สามารถใช้ได้อีก ไม่ว่าโดยคุณหรือสมาชิกคนอื่น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่