ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้/การจัดการทางสื่อสังคมออนไลน์ของฉันได้อย่างไร

ชื่อผู้ใช้/การจัดการทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณคือชื่อบน TripAdvisor ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นของคุณเท่านั้นและจะช่วยให้ผู้อื่นค้นหาโปรไฟล์ของคุณได้ ชื่อนี้จะปรากฏอยู่ติดกับผลงานในฟีดท่องเที่ยวของคุณ

หากต้องการอัพเดตชื่อผู้ใช้/การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ:

  • ให้ไปที่โปรไฟล์
  • ของคุณ
  • คลิก "แก้ไขโปรไฟล์"
  • แก้ไขช่องชื่อผู้ใช้แล้วบันทึก

หากมีการใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณไปแล้ว คุณจะต้องเลือกชื่ออื่น การเพิ่มเส้นใต้หรือตัวเลขก่อนหรือหลังชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการจะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ @Emily เป็นชื่อผู้ใช้ แต่ชื่อนี้ได้มีการใช้ไปแล้ว ให้ลองเลือกชื่ออื่น เช่น @ _Emily หรือ @Emily82

หากคุณเป็นเจ้าของสถานที่ให้บริการ โปรดทราบว่าการอัพเดตชื่อผู้ใช้/การจัดการทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณจะเปลี่ยนวิธีการแสดงผลสำหรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการในอนาคต การทำเช่นนี้ไม่มีผลย้อนหลังและจะไม่ลบชื่อที่ได้เชื่อมโยงกับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการของคุณก่อนหน้านี้

หากมีใครมีชื่อเครื่องหมายการค้าของคุณในชื่อผู้ใช้/การจัดการทางสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถรายงานโปรไฟล์ของพวกเขาได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่