ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ชื่อที่ใช้แสดงของฉันคืออะไร

ชื่อที่ใช้แสดงของคุณคือตัวตนออนไลน์ที่คุณใช้บน TripAdvisor ซึ่งจะแสดงถัดจากรีวิว การโพสต์ฟอรั่ม หรือผลงานอื่นๆ ที่คุณทำไว้บนไซต์

ชื่อที่ใช้แสดงมี 2 ประเภทคือ

  • ชื่อหน้าจอ: เป็นชื่อที่คุณกำหนดเอง เช่น Travelista90210
  • ชื่อที่เหมาะสม: เป็นการประสมระหว่างชื่อจริงกับอักษรย่อนามสกุล เช่น Barbara C หลังจากที่คุณกรอกชื่อจริงและนามสกุลในโปรไฟล์แล้ว คุณสามารถเลือกชื่อที่เหมาะสมแทนชื่อหน้าจอได้


อ่านคำแนะนำในการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของคุณ

ประสบบัญหาในการเลือกชื่อหน้าจออยู่หรือ ดูหลักเกณฑ์ของเรา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่