ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายบน TripAdvisor ได้อย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนภาพถ่ายบน TripAdvisor ของคุณ โปรดลงชื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี TripAdvisor ของคุณ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว

    1. ไปยังหน้าแก้ไขรูปถ่ายสาธารณะของคุณ
    2. เลือกไฟล์ภาพจากคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้และคลิก ""อัพโหลดรูปถ่าย""

หากบัญชี TripAdvisor และ Facebook ของคุณเชื่อมโยงกันอยู่ ภาพถ่ายบน Facebook ของคุณจะใช้เป็นภาพถ่ายบน TripAdvisor ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่