ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเลิกรับจดหมายข่าวจาก TripAdvisor ได้อย่างไร

หากต้องการเลิกรับข้อมูลสื่อสารบางอย่างของเรา เพียงคลิกลิงก์เลิกรับข่าวสารที่ด้านล่างของอีเมล

คุณยังสามารถจัดการการสื่อสารของ TripAdvisor ของคุณได้จากหน้าการสมัครรับข่าวสารบนโปรไฟล์ของคุณ

จะมีการแยกประเภทจดหมายข่าวเอาไว้และคุณสามารถสมัครหรือเลิกสมัครรับจดหมายข่าวแต่ละประเภทได้ หากคุณต้องการเลิกรับข่าวสารทุกประเภท คลิก ""เลิกรับข่าวสาร"" จากลิงก์การสื่อสารทั้งหมด ระบบจะใช้เวลาไม่กี่วันในการดำเนินการเพื่อให้การเลิกสมัครรับข่าวสารมีผลบังคับใช้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่