ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

แอพ TripAdvisor บนอุปกรณ์เคลื่อนที่รองรับภาษาใดบ้าง

แอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรารองรับภาษาที่คุณสามารถเลือกได้ใน TripAdvisor ทั้งหมด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาบนไอโฟนได้โดยไปที่การตั้งค่า->ทั่วไป->นานาชาติ->ภาษา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่