ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะขออนุญาตใช้โลโก้ TripAdvisor ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างไร

หากต้องการยื่นคำขอ โปรดติดต่อเราและให้คำอธิบายสั้นๆ ว่าคุณต้องการใช้โลโก้อย่างไร และแสดงแบบจำลองหรือตัวอย่าง ถ้ามี เราตั้งเป้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

  • หากต้องการใช้โลโก้ Trevellers' Choice โปรดส่งอีเมลมาที่ tc_winners@tripadvisor.com
  • หากต้องการใช้โลโก้ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม โปรดส่งอีเมลมาที่ coe@tripadvisor.com 
  • หากต้องการใช้โลโก้ Travellers’ Favorites โปรดส่งอีเมลมาที่ travelersfavorites@tripadvisor.com
  • หากต้องการใช้โลโก้มาตรฐานของ TripAdvisor หรือเนื้อหาอื่นๆ โปรดส่งอีเมลมาที่ brand@tripadvisor.com

ทั้งนี้ การใช้งานเครื่องหมายการค้า โลโก้และเนื้อหาของ TripAdvisor จะต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่