ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ทำอย่างไรฉันจึงจะได้รับสติกเกอร์ TripAdvisor สำหรับธุรกิจของฉัน

คุณสามารถขอรับสติกเกอร์ TripAdvisor ได้ฟรีเพื่อติดบนหน้าประตูหรือพื้นที่ที่มีผู้คนผ่านเข้าออกบ่อยๆ ในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาธุรกิจของคุณและขอรับสติกเกอร์

คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการขอรับสติกเกอร์อย่างละเอียด

เราจะจัดส่งสติกเกอร์ให้คุณทางไปรษณีย์ภายใน 8 สัปดาห์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่