ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะแสดงเนื้อหาของ TripAdvisor ในหน้า Facebook ของธุรกิจฉันได้อย่างไร

เราได้สร้างระบบที่ทำให้คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณจาก TripAdvisor ให้ผู้ที่ชื่นชอบใน Facebook ของคุณรับทราบได้ หากต้องการติดตั้งแอพ TripAdvisor ลงในหน้า Facebook ของธุรกิจคุณ เพียงไปที่ http://th.tripadvisor.com/facebookapp แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ Facebook ของ TripAdvisor โปรดดู คู่มือข้อมูลเชิงลึกของเราได้ที่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่