ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

มีใครที่สามารถใช้วิดเจ็ตของ TripAdvisor ได้บ้าง

วิดเจ็ตของ TripAdvisor สามารถใช้ได้กับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และจุดหมายปลายทางที่ร่วมแสดงข้อมูลบน TripAdvisor คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถานที่ให้บริการก็สามารถใช้วิดเจ็ตได้ แต่เว็บไซต์ของคุณต้องตรงตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

  1. เป็นการเขียนบันทึกหรือบันทึกประจำวันส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (เช่น บล็อก)
    หรือ
  2. เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก
และ
  1. เสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรงแรมหรือที่พักเพื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ การจองตั๋วเครื่องบิน
    และ/หรือ
  2. เป็นองค์กรการตลาดสำหรับจุดหมายปลายทาง (เช่น องค์การท่องเที่ยว)

TripAdvisor ไม่มีวิดเจ็ตสำหรับบันทึกแหล่งข้อมูล การเช่าบ้านพักตากอากาศ หรือนักท่องเที่ยวรายบุคคล หากต้องการดูว่ามีวิดเจ็ตสำหรับธุรกิจหรือจุดหมายปลายทางที่คุณแสดงบนไซต์หรือไม่ โปรดเข้าไปที่ศูนย์วิดเจ็ต


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่