ฉันจะแก้ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับวิดเจ็ตของฉันได้อย่างไร