ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

การประกวดและแจงรางวัลของ TripAdvisor มีกฎกติกาอย่างไรบ้าง

เราแจกของสมนาคุณและทำการชิงโชคอยู่เป็นประจำเพื่อแทนคำขอบคุณแก่นักท่องเที่ยวในชุมชน TripAdvisor ที่มีการเคลื่อนไหวหลายราย ทีมข้อเสนอพิเศษของเราได้กำหนดเกณฑ์สำหรับของสมนาคุณเอาไว้ ซึ่งบางครั้งกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้เก่าแก่ที่ไม่เคยได้รับอะไรเลย หรืออาจสำหรับผู้ใช้ใหม่ก็ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์รับรางวัลเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สมัครรับจดหมายข่าวพิเศษล่าสุดและของสมนาคุณฟรีในการตั้งค่าของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัล คุณควรได้รับอีเมลที่ขอที่อยู่ของคุณ

ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-6 สัปดาห์ คุณจึงจะได้รับของสมนาคุณของคุณ หากคุณไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเลยกำหนดเวลารับของแล้ว โปรดติดต่อเราพร้อมชื่อ ที่อยู่ และวันที่คุณส่งข้อมูลนั้น

คุณสามารถซื้อเสื้อยืดและของที่ระลึกสุดเท่อื่นๆ จาก TripAdvisor ได้จากร้านค้าออนไลน์ของเรา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่