ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับข้อความข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะเข้าสู่ระบบ TripAdvisor ด้วยข้อมูล Facebook ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • คุณอาจรวมแอพ TripAdvisor บน Facebook ของคุณเข้ากับบัญชี TripAdvisor มาก่อนหน้านี้
  • คุณอาจเคยพยายามเข้าสู่ระบบ TripAdvisor ด้วย Facebook มาก่อนหน้านี้
  • คุณมีบัญชี Facebook หรือบัญชี TripAdvisor มากกว่าหนึ่งบัญชี
  • คุณอาจะใช้ TripAdvisor หรือ Facebook จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดส่วนมากพยายามเชื่อมต่อบัญชี Facebook กับบัญชี TripAdvisor ทั้งที่บัญชี Facebook นั้นเชื่อมต่อกับบัญชี TripAdvisor อื่นไว้แล้ว

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะพยายามเข้าสู่ระบบ TripAdvisor ด้วย Facebook โปรดคัดลอกข้อความนั้นและส่งมาให้เราโดยใช้ลิงก์ติดต่อที่ระบุบนหน้าจอข้อผิดพลาดนั้น

แล้วเราจะช่วยวิเคราะห์ให้ว่าทำไมคุณจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนั้นและแก้ไขปัญหาให้คุณ โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณติดต่อเรา เช่น บัญชี Facebook และบัญชี TripAdvisor ที่คุณมี และแจ้งด้วยว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นอยู่หรือไม่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่