ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook คืออะไร

ทุกคนสามารถกด ""ถูกใจ"" จุดหมายปลายทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวบนหน้า TripAdvisor ได้ ปุ่ม ""ถูกใจ"" ของ Facebook บนหน้า TripAdvisor มีหลักการทำงานแบบเดียวกับปุ่ม ""ถูกใจ"" ของ Facebook กล่าวคือ เมื่อคุณกด ""ถูกใจ"" หน้า TripAdvisor page หน้านั้นจะโพสต์ขึ้นบนไทม์ไลน์ Facebook ของคุณ

คุณสามารถใช้ปุ่ม ""ถูกใจ"" ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Facebook เมื่อใช้ TripAdvisor

การกดถูกใจจุดหมายปลายทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวบน TripAdvisor ไม่มีผลต่อคะแนนหรืออันดับในดัชนีความนิยมแต่อย่างใด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่