ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เนื้อหาที่ฉันแบ่งปันจะปรากฏบน Facebook อย่างไร

Facebook จะแสดงเนื้อหาที่คุณแบ่งปันบนไทม์ไลน์และในส่วนอื่นๆ บน Facebook ของคุณ

คุณสามารถควบคุมผู้ที่สามารถมองเห็นกิจกรรมของคุณได้เสมอ ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ TripAdvisor ด้วย Facebook ระบบจะให้คุณเลือกผู้ที่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่คุณแบ่งปัน โดยจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็นเพื่อนบน Facebook ของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบน Facebook

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่