ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

TripAdvisor ใช้ Facebook เพื่อปรับให้เข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวของฉันได้อย่างไร

เราได้ร่วมมือกับ Facebook เพื่อทำให้ประสบการณ์ของคุณบน TripAdvisor มีความสนุกสนานและเป็นส่วนตัวนับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้าใช้ เราใช้ข้อมูลสาธารณะและรายชื่อเพื่อนของคุณเพื่อแสดงรีวิวของเพื่อนๆ คุณ สถานที่ที่พวกเขาไปเที่ยว และเนื้อหาอื่นๆ ที่เพื่อนของคุณได้แบ่งปันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ด้วยการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันทีนี้ สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเรียกดูเว็บนั้นคือรีวิวของเพื่อนๆ คุณ คุณยังสามารถดูได้ว่าเพื่อนคนไหนเคยไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ที่นั่น คุณจึงสามารถขอคำแนะนำจากพวกเขาได้เมื่อวางแผนทริปของคุณเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่