ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเชื่อมต่อบัญชี TripAdvisor ของฉันเข้ากับหน้าธุรกิจบน Facebook ได้หรือไม่

ขออภัย Facebook Connect ไม่รองรับการเชื่อมต่อไปยังหน้าธุรกิจบน Facebook

หากคุณเป็นผู้ดูแลหน้าธุรกิจนั้น คุณยังสามารถเข้าสู่บัญชี TripAdvisor ด้วยบัญชี Facebook ได้ เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลหน้าเว็บ นั่นหมายความว่าคุณมีบัญชี Facebook ส่วนตัวที่แยกจากบัญชีหน้าธุรกิจของคุณ (ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Facebook) คุณสามารถเข้าสู่ระบบ TripAdvisor ด้วยบัญชี Facebook นี้ได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่