ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

แอพ TripAdvisor บน facebook คืออะไร

แอพ TripAdvisor บน facebook มุ่งเน้นไปที่แผนที่ท่องเที่ยว คุณจึงสามารถแบ่งปันสถานที่ที่เคยไปมากับเพื่อนและครอบครัวได้ เพียงปักหมุดประเภทต่างๆ บนแผนที่ของคุณเพื่อบ่งบอกว่าคุณเคยไปเมืองใดมา ต้องการไปที่ใด หรือชื่นชอบที่ใดบ้าง สถานที่ปักหมุดของคุณจะปรากฏบนหน้าฟีดข่าวของเพื่อนบน Facebook ของคุณ

คุณสามารถปักหมุดบนแผนที่ได้ 3 วิธี ดังนี้

  • กาชื่อเมืองจากรายชื่อเมืองยอดนิยมที่อยู่ทางด้านขวาของแผนที่
  • ค้นหาชื่อเมืองในกล่องค้นหาเหนือรายชื่อเมืองยอดนิยมที่อยู่ติดกับแผนที่
  • ดับเบิลคลิกเพื่อซูมเข้า จากนั้นคลิกพื้นที่ใกล้เมืองที่คุณต้องการเพิ่ม

หากคุณเป็นสมาชิก TripAdvisor ให้เชื่อมต่อบัญชี Facebook กับบัญชี TripAdvisor เพื่อซิงค์แผนที่ท่องเที่ยวของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนหรือลบหมุด.

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่