ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ทำไมชื่อจริงหรือภาพถ่ายบน Facebook ของฉันจึงปรากฏบน TripAdvisor

หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชี Facebook เข้ากับ TripAdvisor แล้ว เราจะแสดงชื่อและภาพถ่ายบน Facebook ของคุณต่อคุณและเพื่อน ผู้ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนบน Facebook กับคุณจะเห็นชื่อที่แสดงของคุณบน TripAdvisor และภาพสมมติ

หากคุณยังไม่ได้เลือกภาพที่จะแสดงบน TripAdvisor เราจะใช้ภาพบน Facebook ของคุณเป็นภาพสมมติบน TripAdvisor คุณสามารถเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายนี้ได้โดยเพิ่มภาพถ่ายบน TripAdvisor หรือตัดการเชื่อมต่อบัญชี Facebook และบัญชีTripAdvisor ของคุณ

หากต้องการทดสอบว่าชื่อและภาพสมมติของคุณแสดงขึ้นต่อสมาชิกบน TripAdvisor อย่างไร ลองไปที่รีวิวหรือผลงานอื่นของคุณและดูว่าชื่อและภาพถ่ายของคุณแสดงขึ้นมาอย่างไร จากนั้นออกจากบัญชี_ TripAdvisor ของคุณ คุณจะเห็นว่าชื่อและภาพสมมติของคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่