ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของฉันหรือไม่

ขอให้คุณมั่นใจว่าที่ TripAdvisor เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ ผลงานที่คุณได้สร้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือการโพสต์ฟอรั่ม เชื่อมโยงกับชื่อที่ใช้แสดงของคุณ ไม่ใช่ชื่อเต็มของคุณ

เราจะไม่เปิดเผยอีเมล ชื่อเต็ม ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณต่อสมาชิกของ TripAdvisor โดยเด็ดขาด โดยมีข้อยกเว้น 2 กรณีคือ

  • หากคุณเขียนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อจริงของคุณ ในรีวิวหรือการโพสต์ฟอรั่ม เราอาจทำการเผยแพร่ข้อมูลนี้
  • หากคุณเชื่อมโยงบัญชี Facebook และ TripAdvisor เข้าด้วยกัน เราจะแสดงชื่อเต็มของคุณต่อเพื่อนบน Facebook ของคุณที่ใช้ TripAdvisor ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการเชื่อมโยงกับ Facebook.

เราจะไม่ส่งสแปม ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับสมาชิกคนอื่น สมาชิก TripAdvisor ที่คุณไม่รู้จักจะเห็นเพียงชื่อที่ใช้แสดงของคุณเท่านั้น แม้คุณจะติดต่อกับพวกเขาผ่าการส่งข้อความส่วนตัว เว้นแต่ว่าคุณจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโพสต์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเรา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่