ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาพถ่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจ

นอกจาก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับภาพถ่ายของเรา เจ้าของธุรกิจควรจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดบางส่วนไว้เพื่อกันลืม:

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่