ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์การแสดงข้อมูลสายการบิน

สายการบินที่มีสิทธิ์ร่วมแสดงข้อมูลบน TripAdvisor ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ให้บริการเที่ยวบินแบบประจำภายใต้แบรนด์ของตนเอง 
  • เผยแพร่ข้อมูลค่าโดยสารหรือตารางเที่ยวบินต่อสาธารณชน
  • ให้บริการขนส่งผู้ส่งโดยสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  • ต้องดำเนินงานในเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน

หากคุณต้องการร่วมแสดงข้อมูลสายการบินที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ โปรดส่งอีเมลหาเราที่ airlinelistings@tripadvisor.com 

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการระดับภูมิภาคสำหรับสายการบินรายใหญ่ ๆ อาจรวมกลุ่มกันภายใต้แบรนด์ใหญ่ขึ้น สายการบินแบบเช่าเหมาลำไม่มีสิทธิ์ร่วมแสดงข้อมูล ผู้ให้บริการเที่ยวบินชมทิวทัศน์หรือเฮลิคอปเตอร์ควรส่งคำขอร่วมแสดงข้อมูลธุรกิจในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวผ่านลิงก์นี้

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่