ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

รีวิวสายการบินคืออะไร

นอกจากที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวหลายพันแห่งแล้ว ตอนนี้คุณสามารถรีวิวประสบการณ์ที่มีกับสายการบินกว่า 350 รายบน TripAdvisor ได้แล้ว! โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ฉันจะเขียนรีวิวสายการบินได้อย่างไร
  • ในเมนูหลัก "เขียนรีวิว" มีรายการใหม่ให้เลือกสำหรับสายการบิน
 2. ฉันสามารถรีวิวสายการบินใดได้บ้าง
  • โปรดตรวจสอบหน้ารายชื่อสายการบินทั้งหมดที่ th.tripadvisor.com/airlines
 3. ฉันควรทำอย่างไร หากไม่มีสายการบินที่ต้องการรีวิว
  • หากไม่พบสายการบินที่คุณต้องการเขียนรีวิว โปรดส่งอีเมลมาที่ airlinelistings@tripadvisor.com แล้วเราจะตอบกลับไปที่อีเมลของคุณ หากสายการบินนั้นตรงตามหลักเกณฑ์การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร เราจะนำไปแสดงไว้บนไซต์ของเราเพื่อให้คุณสามารถเขียนรีวิวได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
 4. รีวิวสายการบินควรประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
  • การเขียนรีวิวสายการบินควรมาจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสายการบินหนึ่งราย (โปรดทราบว่าทริปที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายรายควรเขียนรีวิวหนึ่งรายการต่อหนึ่งสายการบิน)
  • การเขียนรีวิวสายการบินควรมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
  • รีวิวสายการบินอาจเป็นการเดินทางขาเดียวหรือการเดินทางไปกลับก็ได้หากเป็นการเดินทางโดยสายการบินเดียวกัน
  • การเขียนรีวิวสายการบินควรเป็นสายการบินที่คุณได้ใช้บริการจริง (ไม่ใช่เที่ยวบินร่วม) เช่น หากมีหมายเลขเที่ยวบิน American Airlines AA1234 แต่เที่ยวบินดำเนินการโดย British Airways โปรดเขียนริวิวสำหรับ British Airways ;
  • การเขียนรีวิวสายการบินควรมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจสำหรับการเดินทางได้ดีที่สุด
 5. รีวิวสายการบินไม่ควรมีข้อมูลใด
   • การเขียนรีวิวสายการบินไม่ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของสายการบินและบริษัทให้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agent - OTA) เนื่องจากรีวิวสายการบินมาจากประสบการณ์การให้บริการของสายการบินโดยตรง
   • การเขียนรีวิวสายการบินไม่ควรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบอื่นๆ ของการเดินทาง เช่น การเดินทางทางบก หรือโรงแรม โปรดเขียนรีวิวโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับประสบการณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน
   • การเขียนรีวิวสายการบินไม่ควรมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสะสมไมล์หรือการแลกรางวัล ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในส่วนฟอรั่มมากกว่าในส่วนของการรีวิวสายการบินหนึ่งๆ
   • การเขียนรีวิวสายการบินไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับสายการบินหรือเป็นการถามสายการบิน ซึ่งควรอยู่ในฟอรั่มเพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนความเห็น 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่