ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันเป็นพนักงานสายการบิน ฉันสามารถเขียนรีวิวเกี่ยวกับสายการบินที่ฉันทำงานอยู่หรือสายการบินอื่นๆ ได้หรือไม่

ไม่ได้ TripAdvisor ได้กำหนดนโยบายไม่ให้พนักงานของสายการบินเขียนรีวิวเกี่ยวกับสายการบินที่ตนทำงานอยู่หรือสายการบินคู่แข่งได้ ซึ่งรวมถึงการเดินทางตามปกติและสแตนบาย

คุณสามารถ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ได้โดยคลิกที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่