มีการแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งโรงแรมของฉันไม่ถูกต้อง ฉันจะทำการแก้ไขได้อย่างไร