แขกสองคนที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้เดียวกันต่างเขียนรีวิวของตนเอง กรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่