ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

แขกสองคนที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้เดียวกันต่างเขียนรีวิวของตนเอง กรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่

ตามที่ระบุในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรีวิวของเรา ผู้เขียนรีวิวแต่ละคนสามารถเขียนได้คนละหนึ่งรีวิวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการสถานที่หนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหลายคนเข้าใช้บริการในสถานที่เดียวกันร่วมกัน แต่ละคนมีสิทธิ์เขียนรีวิวแยกกันตามประสบการณ์ที่ตนได้รับ ตัวอย่างเช่น เราอนุญาตให้คู่สามีภรรยา หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มสามารถโพสต์รีวิวของตนเองได้ 

หากคุณเชื่อว่ารีวิวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเรา คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้โดย รายงานรีวิวดังกล่าวไปยังผู้ดูแลของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่